Πιλοτικό Σεμινάριο για τους Διαχειριστές στην Ψηφιακή Προσβασιμότητα

Το Ινστιτούτο INUK από την Σλοβενία έχει διενεργήσει ένα πιλοτικό σεμινάριο για τους Διαχειριστές της Ψηφιακής προσβασιμότητας από τις 10 έως τις 19 Νοεμβρίου. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε εικονικά σε τέσσερα κομμάτια μέσω της πλατφόρμας Zοοm.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ψηφιακής προσβασιμότητας για τους Διαχειριστές αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τους εταίρους στα πλαίσια του Erasmus+ για το έργο Certified Digital Accessibility Training. Οι συμμετέχοντες έμαθαν για την σημασία της ψηφιακής προσβασιμότητας στην καθημερινή ζωή, στην κοινωνία και τον χώρο εργασίας. Εξοικειώθηκαν με τα πρότυπα και τις σχέσεις διαφορετικών στοιχείων της προσβασιμότητας του Ιστού.

Πριν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μελετήσουν το διαδικτυακό υλικό που είναι διαθέσιμο στην προσβάσιμη πλατφόρμα, η οποία δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια του έργου. Ο στόχος της πλατφόρμας είναι να διασφαλίσει και να ενθαρρύνει την ατομική μάθηση. Οι μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν την γνώση τους λύνοντας κουίζ τα οποία είναι διαθέσιμα και έχουν ήδη αναφερθεί στα μαθήματα της πλατφόρμας.

Το σεμινάριο αποτελούνταν τόσο από θεωρητικές όσο και από πρακτικές ασκήσεις οι οποίες βοήθησαν τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν τις ελλείψεις τους σχετικά με τις γνώσεις τους στην ψηφιακή προσβασιμότητα.

Στην τελευταία συνεδρία συζητήθηκε η εφαρμογή και η αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να προετοιμάσουν τα σχέδια εφαρμογής για τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες στην Σλοβενία, οι οποίες απέδειξαν το επίπεδο κατανόησης του θέματος.

Το τελευταίο βήμα του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος για τους συμμετέχοντες είναι η υποβολή του τελικού τεστ στην πλατφόρμα. Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά με πολλές θετικές κριτικές. Αφού ολοκληρώσουν το τελικό τεστ οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης ένα πιστοποιητικό το οποίο θα πιστοποιεί ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με την Ψηφιακή Προσβασιμότητα για τους Διαχειριστές.