Πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην Πολωνία

Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Φυσικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Siedlce, πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή συζήτηση με θέμα την ψηφιακή προσβασιμότητα. Διοργανώθηκε ως μέρος του προγράμματος Erasmus+ Certified Digital Accessibility Training Project. Στη δραστηριότητα αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι δημοσίων οργανισμών, εταιριών, εκαπιδευτικοί διαφορετικών βαθμίδων (συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτών κατάρτισης), σπουδαστές και υπάλληλοι του Πανεπιστημίου.

Ο κύριος στόχος της συζήτησης, που διοργανώθηκε από την Ομάδα του έργου του Πανεπιστημίου Φυσικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Siedlce και Centrum Horyzonty, ήταν να παρουσιάσει ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή προσβασιμότητα, τις υποθέσεις και τα αποτελέσματα του έργου Certified Digital Accessibility Training συμπεριλαμβανομένης μίας περίληψης του πιλοτικού τεστ της Ψηφιακής Προσβασιμότητας που διενεργήθηκε απο τους εξεταζόμενους τον Μάιο και τον Ιούνιο του παρόντος έτους. Οι συμμετέχοντες του τέστ έλαβαν πιστοποιητικά συμμετοχής, τα οποία αποτελούν απόδειξη των νεοαποκτηθέντων ικανοτήτων τους.

Αργότερα, κατά την διάρκεια της συνάντησης, οι ομιλητές συζήτησαν τα όρια της προσβασιμότητας, την προσαρμογή της Κύριας Βιλιοθήκης του Πανεπιστημίου Φυσικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Siedlce, τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρίες, τα εργαλεία ΙΤ για την διδασκαλία μαθηματικών στους ανθρώπους με χαμηλή ορατότητα και στους τυφλούς καθώς και την εφαρμογή των αρχών της ψηφιακής προσβασιμότητας στα Πανεπιστήμια.

Όποιος ενδιαφέρεται για το έργο Certified Digital Accessibility Training καλείται να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του έργου μας καθώς και να κάνει like στην σελίδα του έργου στο Facebook.

Screenshot of the video conference.
Screenshot of the participants who were part of the video conference.
Screenshot of the PowerPoint presentation, shared during the video conference.