Κουίζ για την Ψηφιακή Προσβασιμότητα

 

Αγαπητοί ενδιαφερόμενοι για την Ψηφιακή Προσβασιμότητα,

Ακολουθούν τα κουίζ Αυτο-αξιολόγησης για τις δεξιότητες στην Ψηφιακή Προσβασιμότητας. Η πρόθεση των κουίζ είναι να σας ενημερώσουν για τις τρέχουσες γνώσεις σας σχετικά με το θέμα.

Γενικό κουίζ σχετικά με την ψηφιακή προσβασιμότητα

Κουίζ σχετικά με τη δημιουργία προσβάσιμου διαδικτυακού περιεχομένου

Κουίζ σχετικά με την ανάπτυξη για την ψηφιακή προσβασιμότητα

Κουίζ σχετικά με το σχεδιασμό για την ψηφιακή προσβασιμότητα

Κουίζ σχετικά την υλοποίηση της ψηφιακής προσβασιμότητας

Κουίζ σχετικά με την αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας

Και να θυμάστε:

ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του κουίζ, μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ανά πάσα στιγμή και να βελτιώσετε τη γνώση σας.