Εταίροι Έργου:

Το ινστιτούτο INUK είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας και κατάρτισης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και προώθηση σύγχρονων μοντέλων και στρατηγικών επικοινωνίας που υποστηρίζουν την οικονομία προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση των κοινοτήτων και την ένταξη όλων των ομάδων. Το Ινστιτούτο προσφέρει διάφορες εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους οργανισμούς και άτομα, κυρίως για τη χρήση των κοινωνικών μέσων και των νέων τεχνολογιών για την επικοινωνία των επιχειρήσεων, την εκπαίδευση και την συμμετοχή της κοινότητας.

INUK logo
BestCybernetics logo

Η Best Cybernetics ιδρύθηκε το 2009 ως ιδιωτική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, παροχής συμβουλών και κατάρτισης. Η εταιρεία αναπτύσσει προγράμματα για τη χρήση και εφαρμογή της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Επιχειρηματικότητας. Ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, εφαρμογών για κινητά και πολυμέσων και παρέχει πλήρεις υπηρεσίες (σχεδιασμός, υλοποίηση, συντήρηση). Η εταιρεία διαθέτει τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων που λειτουργούν σε ένα ευρύ φάσμα συσκευών (από οθόνες desktop υπολογιστών έως φορητών συσκευών), υποστηρίζει σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, διασύνδεσης με τεχνολογίες cloud κλπ. Έχει επίσης μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό online εκπαιδευτικού υλικού προσαρμόζοντας ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, οργανώνοντας ηλεκτρονικά μαθήματα, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας online περιεχόμενα κατάρτισης, δημιουργώντας περιεχόμενο πολυμέσων και προωθώντας εικονικές κοινότητες εκπαίδευσης.

Το Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη "HORIZONS" (Centrum Zrównoważonego Rozwoju “HORYZONTY”) είναι πολωνική μη κυβερνητική οργάνωση, καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Δικαστηρίων από το 2012. Η αποστολή της οργάνωσης "HORIZONS" είναι να εργαστεί για τις ιδέες της αειφόρου ανάπτυξης και εκφράζεται σε διάφορες και ποικίλες μορφές δραστηριοτήτων. Το Κέντρο προωθεί, υλοποιεί και υποστηρίζει εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Τα μέλη του οργανισμού συμμετέχουν σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, διατηρώντας παράλληλα το φυσικό περιβάλλον και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Στόχοι του οργανισμού είναι: η δραστηριοποίηση και η προαγωγή της επιχειρηματικότητας, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η άτυπη εκπαίδευση, διάφορες μορφές διά βίου μάθησης, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και οι τέχνες, καθώς και η προστασία της υγείας, ενεργώντας για το δημόσιο συμφέρον στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της δημοκρατίας και της κοινωνίας των πολιτών.

Ο οργανισμός STP Consulting είναι εκπαιδευτικό κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που εδρεύει στη Σαραγόσα (Ισπανία) και προσφέρει μαθήματα κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς δημόσιας διοίκησης σε αγροτικές περιοχές, σχολεία, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Εκκολαπτήρια Επιχειρηματιών για την καινοτομία στους τομείς της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας. Συνεισφέρουμε με τις υπηρεσίες μας ώστε να έχετε τα προσόντα να εργαστείτε σε ποικίλα επαγγέλματα με την προσβασιμότητα της καινοτομίας και της πληροφόρησης για ανθρώπους και κοινότητες με κοινωνικό κίνδυνο καθώς και μειονεκτήματα. Κύρια δραστηριότητα μας είναι η βελτίωση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών προτύπων με την εντατική συνεργασία με άλλες περιοχές της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η STP είναι ιδιαίτερα δραστήρια στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών / επαγγελματικών προγραμμάτων καθώς και στην υλοποίηση και προώθηση σχεδίων της ΕΕ που ασχολούνται με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνία.

Με περισσότερους από 200 εγγεγραμμένους ερευνητές, 50 τεχνικούς και 2500 φοιτητές, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών είναι ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα της Ηλεκτρολογίας και Πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

H σχολή παρέχει στους φοιτητές γνώσεις που βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιστημονικές έρευνες, επιτρέποντάς τους έτσι να ενσωματωθούν επιτυχώς σε μελλοντικά περιβάλλοντα εργασίας στη Σλοβενία και / ή στο εξωτερικό.

Η έρευνα έχει ως ζωτική δραστηριότητα της σχολής την ενίσχυση των θέσεων διεθνώς αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες διεξάγονται σε 8 Ινστιτούτα με 26 Εργαστήρια. Στα ιδρύματα αυτά δραστηριοποιούνται στους τομείς της ηλεκτρολογίας, της πληροφορικής, της πληροφορικής, των επικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης, των τηλεπικοινωνιών και της μηχανικής.

Η σχολή συμμετέχει επί του παρόντος σε περισσότερα από 30 χρηματοδοτούμενα προγράμματα ((H2020, Interreg και άλλα), έργα από το ΝΑΤΟ και το ναυτικό των ΗΠΑ, 20 εθνικά ερευνητικά έργα και 50 έργα χρηματοδοτούμενα από τους παγκόσμιους βιομηχανικούς εταίρους της ΕΕ.

Ένα από τα 8 ινστιτούτα της σχολής είναι το Ινστιτούτο Πληροφορικής, στο οποίο οι εργασίες Έρευνας & Ανάπτυξης προσανατολίζονται προς την ολιστική ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων (IS) και των υπηρεσιών. Οι πτυχές της ανάπτυξης του IS αφορούν την ανάπτυξη και τον καθορισμό νέων, πιο αποτελεσματικών τεχνικών, αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης βάσεων δεδομένων, επαλήθευσης και επικύρωσης IS. Η μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης στον τομέα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (HCI). Το έργο εστιάζεται στην ποιότητα και την εμπειρία των χρηστών (UX), όπως βελτίωση της ποιότητας, εσωτερική και εξωτερική ποιότητα, ποιότητα χρήσης, παράγοντες ποιότητας και μετρήσεις, αξιολόγηση χρηστικότητας κ.λπ.

FERI building
Siedlce University

Το Πανεπιστήμιο Φυσικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Siedlce είναι δημόσιο ακαδημαϊκό πανεπιστήμιο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Επιστημών και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο, το οποίο το 2019 γιόρτασε την 50ή επέτειό του, μετατράπηκε από Ακαδημία του Podlasie την 1η Οκτωβρίου 2010. Δημιουργήθηκε με βάση την Ανώτατη Σχολή Γεωργίας και Παιδαγωγικής. Το Πανεπιστήμιο Siedlce ήταν το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Πολωνία που εισήγαγε άτομα με ειδικές ανάγκες ως φοιτητές το 1989. Από το 1ο του 2019 το Πανεπιστήμιο αποτελείται από 5 σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Φυσικών Επιστημών, τη Σχολή Αγροβιομηχανίας και Κτηνοτροφίας και τη Σχολή Ιατρικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας.