Projektni partnerji

INUK Inštitut je neprofitna raziskovalna in izobraževalna organizacija, ki je usmerjena v razvijanje in promocijo sodobnih komunikacijskih modelov in strategij, ki podpirajo ekonomijo skupnih vrednot, krepijo skupnosti in omogočajo njihovo vključevanje. Inštitut nudi različna izobraževanja in svetovanje različnim organizacijam in posameznikom o rabi družbenih omrežij in novih tehnologij za poslovno komuniciranje, izobraževanje in vključevanje skupnosti.

INUK logo
BestCybernetics logo

Best Cybernetics je bilo leta 2009 ustanovljeno kot zasebno podjetje za softver, svetovanje in izobraževanje. Podjetje razvija programe za uporabo informacijskih tehnologij v izobraževalnem in poslovnem sektorju. Specializirani so za oblikovanje in razvijanje spletnih strani ter mobilnih aplikacij. Podjetje sestavljajo ljudje, ki imajo strokovno znanje iz oblikovanja in razvijanja integriranih sistemov, vključno s frontend in backend okolji. Imajo tudi strokovno znanje iz oblikovanja didaktične programske opreme s pomočjo prilagajanja spletnih platform, prirejanja spletnih tečajev, oblikovanja in razvijanja spletnih vsebin za izobraževanje, ustvarjanja multimedijskih vsebin in promocije virtualnih skupnosti.

HORIZONS Center za trajnosten razvoj HORIZONS, je poljska nevladna organizacija, ki je vpisana v nacionalni sodni register in deluje že od leta 2012. Njena misija je delati na idejah za trajnostni razvoj, ki se izraža v različnih oblikah aktivnosti. Center uvaja, implementira in podpira izobraževalne in raziskovalne projekte, ki stremijo k izboljšanju stanja naravnega okolja in razvoju civilne družbe. Člani organizacije sodelujejo v lokalnih, narodnih in mednarodnih iniciativah, ki želijo izboljšati kvaliteto življenja ljudi, ter hkrati vzdrževati naravno okolje in racionalno uporabljati naravne vire. Cilji organizacije vključujejo: zagovarjanje podjetništva, skupne družbene odgovornosti, neformalnega izobraževanja, različnih oblik vseživljenjskega učenja, športa, kulture, in umetnosti, kot tudi varovanje zdravja, zavzemanje za javno korist na področju varovanja okolja in zavzemanje za razvijanje demokratske in civilne družbe.

STP CONSULTING Izobraževalni center STP Consulting-a se nahaja v Zaragozi (Španija), in ponuja izobraževalne tečaje in tehnično podporo zasebnim podjetjem, javni upravi, šolam, nevladnim organizacijam in inovacijske inkubatorje za izobraževalni sektor, in profesionalne rešitve za neprofitne sektorje. S svojimi storitvami prispevajo k delovni kvalifikaciji različnih poklicov z dostopom do inovacij in podatkov o ljudeh in skupnostih s socialnim tveganjem ter pomankljivostmi. Njihova glavna naloga je izboljšati izobraževalne, socialne in kulturne standarde s pomočjo intenzivnega sodelovanja z ostalimi regijami EU. Zato je STP predvsem aktiven pri razvoju in implementaciji izobraževalnih in poklicnih usposabljanj ter pri implementaciji in promociji projektov EU, ki se ukvarjajo z izobrazbo, kulturo in družbo.

UM FERI je ena izmed vodilnih izobraževalnih in raziskovalnih ustanov na področju elektrotehnike in računalništva v južno-vzhodni Evropi.

UM FERI omogoča študentom pridobivanje znanja na osnovi mednarodno priznanega znanstveno raziskovalnega dela, ter jih s tem vključi v prihodnja delovna okolja v Sloveniji ter v tujini.

Raziskovalne aktivnosti izvajajo v 8 inštitutih in 26 laboratorijih. V teh ustanovah raziskujejo na področjih elektrotehnike, računalništva, informatike, komunikacij, medijev, telekomunikacij, in mehatronike.

UM FERI je trenutno vključen v več kot trideset projektov, ki so financirani s strani EU, NATO in ameriške mornarice, dvajset nacionalnih raziskovalnih projektov in 50 projektov, ki so financirani s strani naših svetovnih industrijskih partnerjev.

Eden od osmih FERI inštitutov, je Inštitut za informatiko, kjer je raziskovalno delo osredotočeno na holistični razvoj informacijskih sistemov in storitev. Aspekti razvoja informacijskih sistemov obravnavajo razvoj in definicijo novih, bolj efektivnih tehnik, implementacije, upravljanje podatkovne baze, verifikacija in nostrifikacija informacijskih sistemov. Poudarek je prav tako na interakciji človek-računalnik.

FERI building
Siedlce University

Univerza za naravoslovne in humanistične vede Siedlce je javna univerza, nadzorovana s strani ministrstva za znanost in višjo izobrazbo. Univerza Siedlce je bila leta 1989 prva izobraževalna ustanova na Poljskem, ki je sprejemala tudi študente z oviranostmi. Od oktobra 2019 je univerza sestavljena iz 5 fakultet: Fakulteta za humanistične vede, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za naravoslovne vede, Fakulteta za agronomijo in bioinženirstvo, ter Fakulteta za zdravstvene vede.