Dobrodošli na strani projekta Erasmus+ Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti

S projektom prispevamo k digitalni dostopnosti za vse z razvojem izobraževanj za strokovnjake, ki soustvarjajo splet.

Preveri svoje znanje o spletni dostopnosti:

Projekt

Cilji

Cilj projekta je razviti specializirano izobraževanje za digitalno dostopnost in dostopno platformo za spletno učenje za izboljšanje znanja, spretnosti in kompetenc različnih skupin ključnih deležnikov. Izobraževanje sledi standardom spletne dostopnosti in omogoča razvijalcem spletnih strani, oblikovalcem, menedžerjem in drugim, da se odzovejo na potrebe slepih, gluhih, gibalno oviranih ter ljudi s kognitivnimi motnjami.

Motivacija

Projekt je neposredni rezultat trenutnih potreb na trgu, saj trenutni kurikulumi v partnerskih državah ne vključujejo digitalne dostopnosti v programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Zato se projekt osredotoča na kompetence učiteljev in mentorjev na področju poklicnega izobraževanja, tako da jim nudi nova orodja za zagotavljanje učnih rezultatov v poklicnem izobraževanju, preverjanje spretnosti učencev in omogočanje vidnosti le-teh.

Kaj je digitalna dostopnost?

Digitalna dostopnost je zmožnost spletne strani, mobilne aplikacije ali elektronskega dokumenta, da jo lahko enostavno upravlja in razume širok krog uporabnikov, vključno z uporabniki, ki imajo začasne ali trajne vidne, zvočne, motorične ali kognitivne težave.

Omogočanje spletne dostopnosti koristi posameznikom, podjetjem in družbi.

Prični z učenjem o digitalni dostopnosti in pomagaj ustvariti
SPLET ZA VSE.

Na naši e-učni platformi lahko dostopaš do
brezplačnih usposabljanj za

Projekt Erasmus+

Ta spletna stran in e-učna platforma sta rezultat projekta Erasmus+, ki se je pričel leta 2018. Projekt je združil strokovnjake in izobraževalne organizacije iz številnih evropskih držav. S projektom prispevamo k boljšemu dostopu do usposabljanja in kvalifikacij za vse, s tem, da vsem omogočimo dostop do vseh gradiv, ki jih lahko brezplačno prenesejo iz spletnega portala. S spodbujanjem učenja o dostopnih spletnih straneh in aplikacijah projekt vpliva na socialno vključevanje ljudi z oviranostmi. Poleg tega se krepi strokovni razvoj inštruktorjev, učiteljev in drugih, ki se zanimajo za to temo.

Projektni partnerji

Inštitut za napredno upravljanje komunikacij

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM

Centre for Sustainable Development "HORIZONS"

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Best Cybernetics

STP Consulting

Co funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Pošljite nam sporočilo

Vas kaj zanima? Z veseljem vam odgovorimo!
    Novice