Witamy w projekcie ERASMUS + Certified Digital Accessibility Training!

Przyczyniamy się do dostępności cyfrowej dla wszystkich, opracowując szkolenia dla różnych profesjonalistów, którzy współtworzą sieć.

Sprawdź swoją wiedzę na temat dostępności cyfrowej:

Projekt

Cele

Projekt ma na celu opracowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu dostępności cyfrowej i dostępnej platformy e-learningowej w celu poprawy wiedzy, umiejętności i kompetencji różnych grup kluczowych interesariuszy. Szkolenie jest zgodne ze standardami dostępności sieci i umożliwia twórcom stron internetowych, projektantom, menedżerom i innym osobom reagowanie na potrzeby osób niepełnosprawnych wzrokowo, słuchowo, fizycznie lub poznawczo, a także osób starszych.

Motywacja

Projekt jest bezpośrednim wynikiem aktualnych potrzeb rynkowych, ponieważ obecne programy nauczania w krajach partnerskich nie obejmują aspektu dostępności w programach VET. W związku z tym projekt koncentruje się na kompetencjach trenerów VET, nauczycieli i mentorów, wyposażając ich w nowe narzędzia do zabezpieczania wyników procesów uczenia się w kształceniu i szkoleniu zawodowym, potwierdzając umiejętności uczniów i udostępniając je uczniom.

Czym jest dostępność cyfrowa?

Dostępność cyfrowa to zdolność strony internetowej, aplikacji mobilnej lub dokumentu elektronicznego do łatwego nawigowania i rozumienia przez wielu użytkowników, w tym użytkowników, którzy mają czasowe lub trwałe upośledzenia wzrokowe, słuchowe, ruchowe lub poznawcze.

Udostępnianie sieci przynosi korzyści osobom, firmom i społeczeństwu.

Zacznij uczyć się o dostępności cyfrowej i pomóż stworzyć
STRONĘ INTERNETOWĄ DLA WSZYSTKICH.

Na naszej platformie e-learningowej możesz uzyskać dostęp do
bezpłatnych modułów szkoleniowych dla:

Projekt Erasmus+

Ta strona internetowa i platforma e-learningowa są wynikiem projektu Erasmus +, który rozpoczął się w 2018 roku. Projekt zgromadził ekspertów i organizacji edukacyjnych z wielu krajów europejskich. Przyczyniamy się do lepszego dostępu do szkoleń i kwalifikacji dla wszystkich, poprzez udostępnianie wszystkich materiałów i ich bezpłatne pobieranie z portalu internetowego. Mając to na uwadze, projekt będzie miał wpływ na włączenie społeczne osób niepełnosprawnych poprzez promowanie i zachęcanie do uczenia się o dostępnych sieciach i aplikacjach. Ponadto wzmocnimy rozwój zawodowy trenerów, nauczycieli i innych osób zainteresowanych tematem.

Partnerzy projektu

Instytut Zaawansowanego Zarządzania Komunikacją

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Uniwersytet w Mariborze

Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY”

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Best Cybernetics

STP Consulting

Co funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Chętnie Ci pomożemy!
    Aktualności