Partnerzy projektu

Instytut INUK jest organizacją non-profit zajmującą się badaniami i szkoleniami, koncentrującą się na opracowywaniu i promowaniu nowoczesnych modeli i strategii komunikacji, które wspierają gospodarkę wspólnych wartości, wzmacniają społeczności i ich integrację. Instytut oferuje różnorodne szkolenia i usługi doradcze dla różnych organizacji i osób, głównie w zakresie korzystania z mediów społecznościowych i nowych technologii w komunikacji biznesowej, edukacji i angażowaniu społeczności.

INUK logo
BestCybernetics logo

Best Cybernetics to prywatna firma założona w 2009 roku, zajmująca się oprogramowaniem, doradztwem i szkoleniami. Firma opracowuje programy dotyczace zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w sektorach edukacji, szkoleń i biznesu. Specjalizuje się w projektowaniu i rozwoju aplikacji internetowych, mobilnych i multimedialnych, zapewniających pełen cykl usług. (projektowanie, wdrażanie, utrzymanie). Firma ma doświadczenie w projektowaniu i rozwoju zintegrowanych systemów, w tym środowisk frontendowych i backendowych, które działają na szerokiej gamie urządzeń (od monitorów komputerowych do urządzeń mobilnych), zaprojektowanych do obsługi systemu zarządzania treścią (CMS), systemu zarządzania bazą danych, połączeń z technologiami w chmurze, grup użytkowników itp. Posiada również dużą wiedzę w zakresie projektowania oprogramowania edukacyjnego poprzez dostosowywanie platform elektronicznych, organizowanie kursów elektronicznych, projektowanie i rozwój treści szkoleniowych online, tworzenie treści multimedialnych i promowanie wirtualnych społeczności praktyków.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY” to polska organizacja pozarządowa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i działająca od 2012. Misją organizacji jest praca nad ideami zrównoważonego rozwoju, który wyraża się w różnorodnych formach działalności. Centrum inicjuje, wdraża i wspiera projekty edukacyjne i badawcze mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Członkowie organizacji uczestniczą w lokalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatywach mających na celu poprawę jakości życia ludzi przy jednoczesnym zachowaniu środowiska naturalnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Cele organizacji obejmują: działania na rzecz przedsiębiorczości i propagowanie przedsiębiorczości, społeczną odpowiedzialność biznesu, edukację nieformalną, różne formy uczenia się przez całe życie, sport, kulturę i sztukę, a także ochronę zdrowia, działanie na rzecz dobra publicznego w dziedzinie ochrony środowiska i działania na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

STP Consulting - Profesjonalne Rozwiązania Szkoleniowe (STP Consulting), to centrum szkoleniowe zlokalizowane w Saragossie (Hiszpania), oferujące szkolenia i wsparcie techniczne dla prywatnych firm, administracji publicznej na obszarach wiejskich, szkół, organizacji pozarządowych i inkubatorów przedsiębiorczości w zakresie innowacji w tych obszarach sektora edukacji oraz w zakresie profesjonalnych rozwiązań dla sektora non-profit. Usługi oferowane przez centrum przyczyniają się do uzyskiwania kwalifikacji do pracy w różnych zawodach, z zapewnieniem dostępności do innowacji i informacji dla ludzi i społeczności defaworyzowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym działaniem jest poprawa standardów edukacyjnych, społecznych i kulturowych poprzez intensywną współpracę z innymi regionami UE. Dlatego STP jest bardzo aktywne w opracowywaniu i wdrażaniu szkoleń ogólnych / zawodowych, a także we wdrażaniu i promowaniu projektów UE dotyczących edukacji, kultury i społeczeństwa.

Zatrudniający ponad 200 zarejestrowanych naukowców, 50 techników i 2500 studentów, UM FERI jest jedną z wiodących instytucji edukacyjnych i badawczych w dziedzinie elektrotechniki i informatyki w Europie Południowo-Wschodniej.

UM FERI zapewnia studentom wiedzę opartą na uznanych międzynarodowych badaniach naukowych, umożliwiając im z powodzeniem integrację z przyszłymi środowiskami pracy w Słowenii i / lub za granicą.

Badania naukowa są uznawane jako istotna działalność UM FERI wzmacniająca uznaną pozycję na arenie międzynarodowej uniwersyteckich instytucji edukacyjnych i badawczych. Działania badawcze prowadzone są w 8 instytutach z 26 laboratoriami. W tych instytucjach działa w dziedzinie elektrotechniki, informatyki, technologii informacyjnej, komunikacji, mediów, telekomunikacji i mechatroniki.

UM FERI jest obecnie zaangażowany w ponad 30 projektów finansowanych ze środków UE (H2020, Interreg i inne), NATO oraz Marynarki wojennej USA oraz 20 krajowych projektów badawczych i 50 projektów finansowanych przez naszych globalnych partnerów przemysłowych.

Jednym z 8 instytutów FERI jest Instytut Informatyki, w którym prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane są na całościowy rozwój systemów informatycznych (IS) i usług. Aspekty rozwoju SI dotyczą rozwoju i definicji nowych, bardziej skutecznych technik, projektowania architektonicznego, wdrażania, zarządzania bazami danych, weryfikacji i walidacji SI. Duży nacisk kładzie się również na dziedzinę interakcji człowiek-komputer (HCI). Praca zorientowana jest na jakość i wrażenia użytkownika (UX), takie jak poprawa jakości, jakość wewnętrzna i zewnętrzna, jakość użytkowania, czynniki i wskaźniki jakości, ocena użyteczności itp.

FERI building
Siedlce University

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet, który w 2019 r. obchodził 50. rocznicę powstania, został przekształcony z Akademii Podlaskiej 1 października 2010 r. Powstał na bazie Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej. Uniwersytet Siedlecki był pierwszą instytucją edukacyjną w Polsce, która w 1989 r przyjęła osoby niepełnosprawne jako studentów. Od 1 października 2019 r. Uniwersytet składa się z 5 wydziałów: Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach oraz Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.