O projekcie

 

Internet stał się nieuniknioną częścią naszego codziennego życia i jest wysoce zintegrowany z naszym środowiskiem pracy i domu. Stworzyło to możliwości dla większości, ale stanowi ogromną przeszkodę dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą właściwie uzyskać dostępu do wszystkich części sieci. Konieczna jest zatem dostępność cyfrowa. Dostępność cyfrowa to zdolność strony internetowej, aplikacji mobilnej lub dokumentu elektronicznego do łatwego nawigowania i rozumienia przez wielu użytkowników, w tym użytkowników, którzy mają czasowe lub trwałe upośledzenia wzrokowe, słuchowe, ruchowe lub poznawcze.

Projekt ERASMUS + Certyfikowane szkolenie w zakresie dostępności cyfrowej rozpoczął się we wrześniu 2018 r. w celu spełnienia specyfikacji prawodawstwa europejskiego, dyrektywy (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego, która wskazuje, że wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne sektora publicznego muszą być dostępne dla wszystkich do roku 2020. W skład konsorcjum Projektu wchodzi 6 organizacji partnerskich z czterech uczestniczących krajów europejskich: Słowenii, Polski, Grecji i Hiszpanii. Partnerzy ci opracowali specjalistyczne szkolenie w zakresie cyfrowej dostępności, które zostanie zaoferowane różnym grupom kluczowych interesariuszy w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na ekspertów w dziedzinie dostępności cyfrowej w Europie.

 

W ramach projektu zostaną opracowane specjalistyczne kursy dla następujących stanowisk pracy:

 • Menedżer dostępności treści internetowych;
 • Tester dostępności treści internetowych;
 • Developer stron internetowych z doświadczeniem w dostępności treści internetowych; oraz
 • Projektant stron internetowych z doświadczeniem w dostępności treści internetowych.

 

W ramach kursów będą opracowane następujące moduły:

 • Wprowadzenie do dostępności cyfrowej;
 • Zarządzanie dostępnością cyfrową;
 • Opracowywanie / programowanie stron internetowych w celu zapewnienia dostępności cyfrowej;
 • Projektowanie dla dostępności cyfrowej
 • Wdrożenie dostępności cyfrowej; oraz
 • Ocena dostępności cyfrowej.

 

Głównymi rezultatami projektu będą:

 • O1. Ramy umiejętności związanych z dostępnością cyfrową i analiza ról zawodowych
 • O2. Program szkolenia i metodologia certyfikacji
 • O3. Opracowanie innowacyjnych modułów szkoleniowych
 • O4. Dostępna platforma edukacyjna
 • C1. Szkolenie dla trenerów (TTT)
 • E1-E3. 3 fora na temat dostępności cyfrowej
 • E 4. Końcowa międzynarodowa konferencja na temat dostępności cyfrowej

 

Ogólne informacje o projekcie

 • Tytuł projektu: Certyfikowane Szkolenie w zakresie Dostępności Cyfrowej
 • Akronim: DigitalAccessibility
 • Identyfikator projektu: 2018-1-SI01-KA202-047103
 • Program: ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego
 • Data rozpoczęcia: 1 września 2018
 • Data zakończenia: 28 lutego 2021
 • Koordynator projektu: INUK Inštitut za napredno upravljanje komunikacijMaribor, Jadranska cesta 27, 2000 Maribor, Słowenia

 

Partnerzy projektu

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska,
 • Uniwersytet w Mariborze, Słowenia,
 • Soluciones Tecno-Profesionales Consulting, Hiszpania
 • Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY, Polska,
 • Nikoletta Georgogianni Best Cybernetics Jednoosobowa Firma Prywatna, Grecja.