Projekt został zaprezentowany na Konferencji Naukowej w cyklu MANAGEMENT

25 września 2019 roku podczas Konferencji Naukowej w cyklu MANAGEMENT, Mariusz Cielemęcki przedstawił uczestnikom istotę i założenia projektu Digital Accessibility. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu polskich i europejskich uniwersytetów (w tym uniwersytetów z Hiszpanii, Czech, Białorusi, Litwy i Ukrainy).

Mariusz Cielemęcki presenting the participants of the Scientific Conference in the cycle MANAGEMENT the essence and assumptions of the Digital Accessibility project.