Το έργο παρουσιάστηκε στην επιστημονική διάσκεψη στο πλαίσιο της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

On September 25th this year, during the Scientific Conference in the cycle MANAGEMENT, Mariusz Cielemęcki presented the participants the essence and assumptions of the Digital Accessibility project. Representatives of many Polish and European universities participated in this event (including universities from Spain Czech Republic, Belarus, Lithuania, and Ukraine).

Mariusz Cielemęcki presenting the participants of the Scientific Conference in the cycle MANAGEMENT the essence and assumptions of the Digital Accessibility project.