Projekt został zaprezentowany na konferencji MIPRO’2019

Projekt Erasmus + Certyfikowane Szkolenie w zakresie Dostępności Cyfrowej został zaprezentowany na Konferencji MIPRO’2019 podczas prezentacji wyników badania zatytułowanego "Analiza porównawcza dostępności stron internetowych wydziałów na podstawie oceny automatycznej". Głównym celem badania było zdiagnozowanie poziomu zgodności stron internetowych wydziałów ze standardami WCAG 2.0 w latach 2018-2019. Dostępność sieci oceniono za pomocą narzędzia automatycznej oceny, zwanego Kontrolerem dostępności sieci. Na podstawie wyników opracowano i przedstawiono zalecenia dotyczące poprawy dostępności sieci. Badanie przeprowadzili Katja Kous, Saša Kuhar, Maja Pušnik i Boštjan Šumak z Uniwersytetu w Mariborze. Podczas prezentacji wyników badań Katja Kous przedstawiła uczestnikom bardziej szczegółowo również sam projekt , jako że jest on ściśle związany z przeprowadzonym badaniem.

Katja Kous presenting the project at the MIPRO'2019 Conference