Κουίζ για την υλοποίηση της ψηφιακής προσβασιμότητας

Γιατί είναι σημαντικό ένας οργανισμός να έχει πολιτική για την ψηφιακή προσβασιμότητα;

Correct! Wrong!

The correct answer is “Because a digital accessibility policy ensures long-term digital accessibility of a company website.” With a digital accessibility policy, a company defines the responsibility of different employees for publishing on a company website and for managing digital accessibility.

Ποιο είναι το σημαντικό κατά την υλοποίηση της ψηφιακής προσβασιμότητας;

Correct! Wrong!

The correct answer is “To involve people with disabilities.” With involving people with disabilities, one can better understand what is needed to be done and why.

Ποιες είναι οι ευθύνες των φορέων του δημόσιου τομέα σχετικά με την οδηγία 2016/2102 της ΕΕ σχετικά με την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων και των κινητών εφαρμογών;

Correct! Wrong!

The correct answer is “All of the above.” According to the EU directive, public sector bodies need to: publish, regularly monitor and update an accessibility statement for the websites, ensure the possibility of giving feedback and request accessible information and ensure digitally accessible websites according to WCAG.

Πώς πρέπει να αξιολογείται η προσβασιμότητα της ιστοσελίδας;

Correct! Wrong!

The correct answer is “With Evaluation tools and knowledgeable human evaluation.” Evaluation tools cannot evaluate the meaningfulness of the content. Therefore, knowledgeable human evaluation is still needed.

Η ενσωμάτωση της ψηφιακής προσβασιμότητας μπορεί να έχει διαφορετικά οφέλη για όλες τις εταιρείες, όχι μόνο για τους φορείς του δημόσιου τομέα. Η ψηφιακή προσβασιμότητα μπορεί:

Correct! Wrong!

The correct answer is “All of the above.” That includes: strengthening brand presence, improving customer experience, and extending market reach.

Υλοποίηση της ψηφιακής προσβασιμότητας
Well done.
You answered (almost) all questions correctly.

If you would like to deepen your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.
Not too bad.
You answered some of the questions correctly.

If you would like extend your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.
Your knowledge about digital accessibility is poor.
(Almost) all Your answers were wrong.

If you would like to learn about Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.

Προσπαθήστε ένα άλλο κουίζ

Γενικό κουίζ σχετικά με την ψηφιακή προσβασιμότητα

Κουίζ σχετικά με τη δημιουργία προσβάσιμου διαδικτυακού περιεχομένου

Κουίζ σχετικά με την ανάπτυξη για την ψηφιακή προσβασιμότητα

Κουίζ σχετικά με το σχεδιασμό για την ψηφιακή προσβασιμότητα

Κουίζ σχετικά την υλοποίηση της ψηφιακής προσβασιμότητας

Κουίζ σχετικά με την αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας

Και να θυμάστε:

ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του κουίζ, μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ανά πάσα στιγμή και να βελτιώσετε τη γνώση σας.