Quiz na temat wdrażania dostępności cyfrowej

Dlaczego ważne jest, aby organizacja miała politykę dostępności cyfrowej?

Dobrze! Źle!

The correct answer is “Because a digital accessibility policy ensures long-term digital accessibility of a company website.” With a digital accessibility policy, a company defines the responsibility of different employees for publishing on a company website and for managing digital accessibility.

Co jest ważne przy wdrażaniu cyfrowej dostępności?

Dobrze! Źle!

The correct answer is “To involve people with disabilities.” With involving people with disabilities, one can better understand what is needed to be done and why.

Jakie obowiązki organów sektora publicznego dotyczą dyrektywy UE 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych?

Dobrze! Źle!

The correct answer is “All of the above.” According to the EU directive, public sector bodies need to: publish, regularly monitor and update an accessibility statement for the websites, ensure the possibility of giving feedback and request accessible information and ensure digitally accessible websites according to WCAG.

Jak należy przeprowadzić ocenę dostępności strony internetowej?

Dobrze! Źle!

The correct answer is “With Evaluation tools and knowledgeable human evaluation.” Evaluation tools cannot evaluate the meaningfulness of the content. Therefore, knowledgeable human evaluation is still needed.

Wykorzystanie cyfrowej dostępności może przynieść różne korzyści wszystkim firmom, nie tylko organom sektora publicznego. Cyfrowa dostępność może:

Dobrze! Źle!

The correct answer is “All of the above.” That includes: strengthening brand presence, improving customer experience, and extending market reach.

Wdrożenie cyfrowej dostępności
Well done.
You answered (almost) all questions correctly.

If you would like to deepen your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.
Not too bad.
You answered some of the questions correctly.

If you would like extend your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.
Your knowledge about digital accessibility is poor.
(Prawie) wszystkie Twoje odpowiedzi były błędne.

If you would like to learn about Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.

Rozwiąż kolejny quiz

Quiz ogólny na temat dostępności cyfrowej

Quiz na temat tworzenia dostępnych treści internetowych

Quiz na temat programowania pod kątem dostępności cyfrowej

Quiz na temat projektowania pod kątem dostępności cyfrowej

Quiz na temat wdrażania dostępności cyfrowej

Quiz na temat oceny dostępności cyfrowej

I pamiętaj:

bez względu na wynik quizu, w każdej chwili możesz odwiedzić naszą platformę e-learningową i poszerzyć swoją wiedzę.