Partnerzy projektu spotkali się na wydarzeniu Train-the-Trainer (Szkolenie dla Trenerów), którego gospodarzem był Uniwersytet w Mariborze

Podczas wydarzenia Train-the-Trainer przedstawiono wiele tematów dotyczących dostępności cyfrowej. Spotkanie odbyło się w dniach 18–22 listopada na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu w Mariborze. Partnerzy projektu przedstawili wytyczne, lekcje i kursy, które mogą pomóc w zrozumieniu dostępności cyfrowej. Uczestnicy dowiedzieli się również, jak poprawić projekt strony internetowej, aby była ona dostępna.

W pierwszym dniu spotkania Train-The-Trainer zaprezentowano dwa kursy „Wprowadzenie do dostępności cyfrowej”, poprowadzonego przez Marka Szajczyka z Uniwersytetu w Siedlcach oraz „Wdrożenie dostępności cyfrowej”, przedstawionego przez Martę Muñoz z STP. Podczas warsztatów uczestnicy dyskutowali o przygotowanych treściach i pomysłach na temat ulepszania lekcji i materiałów szkoleniowych.

A picture from the first day of the event.

W drugim dniu wydarzenia Train-the-Trainer Instytut Zaawansowanego Zarządzania Komunikacją INUK, odpowiedzialny za przygotowanie kursu "Zarządzanie dostępnością cyfrową", przedstawił uczestnikom sekcje i materiały szkoleniowe. Członkowie projektu omówili przygotowane treści oraz pomysły przyszłych zmian.

A picture of Valentina from INUK institute, presenting training materials for the learners.

W trzecim dniu wydarzenia Train-The-Trainer partnerzy projektu omówili kurs „Ocena dostępności cyfrowej”, który został przedstawiony przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY”.

A picture from a presentation delivered by a representative of Centre for Sustainable Development "HORIZONS".

W czwartym dniu wydarzenia Train-the-Trainer zaplanowano kurs „Projektowanie dostępności cyfrowej”. Partnerzy projektu dyskutowali o projektowaniu dostępnej strony internetowej. Nicole Georgogianni z BEST CYBERNETICS przedstawiła lekcje w ramach kursu i omówiła możliwości dalszego rozwoju i doskonalenia materiałów do nauki. Uczestnicy nauczyli się także kilku sztuczek, jak ulepszyć projekt strony internetowej, aby była dostępna.

A picture of Nicole Georgogianni from BEST CYBERNETICS presenting lessons for the course.

W ostatnim dniu wydarzenia Train-the-Trainer Uniwersytet w Mariborze przedstawił kurs "Opracowywanie / programowanie dla dostępności cyfrowej". Na ten kurs przygotowano 9 lekcji, w tym: tworzenie stron internetowych o odpowiedniej strukturze i znacznikach nawigacyjnych, dostępne treści multimedialne, formularze internetowe i tabele, a także tworzenie dostępnych stron internetowych przy użyciu nowoczesnych platform takich jak Bootstrap. Kurs dał praktyczny pogląd na dostępność sieci i pokazał, jak stworzyć dostępną stronę internetową. Uczestnicy mogli wykonać kilka praktycznych ćwiczeń, które pokazały różne aspekty programowania dostępnych aplikacji internetowych.

A picture of the presentation by University of Maribor on how to create accessible web pages and applications.