Το τρίτο τεύχος του Ενημερωτικού μας Δελτίου μόλις εκδόθηκε!

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε το τρίτο τεύχος του ενημερωτικού μας δελτίου, το οποίο δημιουργήθηκε ως μέρος του έργου Certified Digital Accessibility Training. Εάν θέλετε να ανακαλύψετε περισσότερα για την Εκπαίδευση Ψηφιακής Προσβασιμότητας που παρέχουμε, κοιτάξτε το ενημερωτικό δελτίο, και κάντε αίτηση για τα δωρεάν εκπαιδευτικά μας μαθήματα.