Το πέμπτο Ενημερωτικό μας δελτίο του έργου έχει κυκλοφορήσει!

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε το πέμπτο ενημερωτικό δελτίο μας, το οποίο δημιουργήθηκε ως μέρος του έργου μας, Certified Digital Accessibility Training. Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, γράφουμε για την εκπαίδευση στην ΕΕ σχετικά με την ψηφιακή προσβασιμότητα και επίσης ...