Το Ινστιτούτο INUK δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με το Πως Να Προετοιμάσουμε Προσβάσιμο Διαδικτυακό Περιεχόμενο

In the November issue of Marketing magazine, the only specialized marketing magazine in Slovenia, INUK institute published an article on how to prepare accessible web content. The aim of this article was to raise awareness about the importance of digital accessibility and to promote our digital accessibility trainings, which can help any individual gain an insight into the world of digital accessibility.

A picture of the article in the magazine.