Το Ινστιτούτο INUK παρουσίασε τα ευρήματα από την Εκπαίδευση για την Ψηφιακή Προσβασιμότητα του Έργου Erasmus +

On the 28th of November 2019 INUK institute presented findings from the Erasmus+ project Certified Digital Accessibility Training. Findings were presented on the international conference EDUvision, which is organized for teachers. INUK introduced guidelines on how to prepare accessible e-materials to teachers. The presentation was delivered by Valentina
Čufar. In the presentation the Moodle platform and materials were included.