Κουίζ για το σχεδιασμό για ψηφιακή προσβασιμότητα

Ο σχεδιαστής ιστοσελίδων πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει ένα χαρακτηριστικό alt σε ένα (n):

Correct! Wrong!

The correct answer is “Image element.”

Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τη χρήση του χρώματος σε έναν ιστότοπο;

Correct! Wrong!

The correct answer is “Color should not be the only means of distinguishing content or conveying meaning.” The use of color to convey meaning creates problems for people with low vision, color perception deficiencies, and color blindness.

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι τεχνική για την προσβασιμότητα κατά τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής φόρμας σε έναν ιστότοπο;

Correct! Wrong!

The correct answer is “Fields in error should be identified with a red outline.”

Σε ποιες από τις ακόλουθες περιπτώσεις θα μπορούσατε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου έως και 200 τοις εκατό χωρίς την υποστηρικτική τεχνολογία;

Correct! Wrong!

The correct answer is “Text.” Except for captions and images of text. A user should be able to resize the text without assistive technology up to 200 percent without loss of content or functionality.

Ένας δικτυακός τόπος με κείμενο και εικόνες έχει ελεγχθεί μέσω της διαδικασίας χρήσης ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αξιολόγησης της προσβασιμότητας. Έχει περάσει το τεστ αλλά ο ιστότοπος εξακολουθεί να μην είναι προσβάσιμος. Ποιοι είναι οι δυνητικοί λόγοι που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την έλλειψη πρόσβασης του ιστότοπου;

Correct! Wrong!

The correct answer is “Alternative text options (alt tags) for images do not provide concise and accurate image descriptions.”

Σχεδιασμός για ψηφιακή προσβασιμότητα
Well done.
You answered (almost) all questions correctly.

If you would like to deepen your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.
Not too bad.
You answered some of the questions correctly.

If you would like extend your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.
Your knowledge about digital accessibility is poor.
(Almost) all Your answers were wrong.

If you would like to learn about Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.

Προσπαθήστε ένα άλλο κουίζ

Γενικό κουίζ σχετικά με την ψηφιακή προσβασιμότητα

Κουίζ σχετικά με τη δημιουργία προσβάσιμου διαδικτυακού περιεχομένου

Κουίζ σχετικά με την ανάπτυξη για την ψηφιακή προσβασιμότητα

Κουίζ σχετικά με το σχεδιασμό για την ψηφιακή προσβασιμότητα

Κουίζ σχετικά την υλοποίηση της ψηφιακής προσβασιμότητας

Κουίζ σχετικά με την αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας

Και να θυμάστε:

ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του κουίζ, μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ανά πάσα στιγμή και να βελτιώσετε τη γνώση σας.