Κουίζ για τη δημιουργία προσβάσιμου διαδικτυακού περιεχομένου

Τι κάνει μια ιστοσελίδα μη προσβάσιμη;

Correct! Wrong!

The correct answer is “One inaccessible document.”, as only one uploaded document (e.g., PDF, Word, Excel) will make the website inaccessible.

Για ποια στοιχεία εκτός κειμένου πρέπει να παρέχουμε γραπτές μεταγραφές και λεζάντες;

Correct! Wrong!

The correct answer is “Video and audio (multimedia elements).” For a graphical representation of text and for images we need to provide alternative text, not transcripts or captions.

Γιατί είναι σημαντικές οι ενημερωτικές και σύντομες επικεφαλίδες για την παροχή ψηφιακής προσβασιμότητας;

Correct! Wrong!

The correct answer is “To organize and outline the content, so it is easier to find the section you are looking for.”

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος περιγραφής κειμένων σύνδεσης;

Correct! Wrong!

The correct answer is “None of the above.” The correct way of describing link texts would be a meaningful description of the link content when read out of context, and should help users to know something about their destination if they click on it.

Τι πρέπει να παρέχεται σε κάθε δικτυακό τόπο για την εξήγηση δύσκολων όρων;

Correct! Wrong!

The correct answer is “Glossary.” A glossary helps people to understand website content.

Δημιουργία προσβάσιμου διαδικτυακού περιεχομένου
Well done.
You answered (almost) all questions correctly.

If you would like to deepen your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.
Not too bad.
You answered some of the questions correctly.

If you would like extend your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.
Your knowledge about digital accessibility is poor.
(Almost) all Your answers were wrong.

If you would like to learn about Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.

Share your Results:

Προσπαθήστε ένα άλλο κουίζ

Γενικό κουίζ σχετικά με την ψηφιακή προσβασιμότητα

Κουίζ σχετικά με τη δημιουργία προσβάσιμου διαδικτυακού περιεχομένου

Κουίζ σχετικά με την ανάπτυξη για την ψηφιακή προσβασιμότητα

Κουίζ σχετικά με το σχεδιασμό για την ψηφιακή προσβασιμότητα

Κουίζ σχετικά την υλοποίηση της ψηφιακής προσβασιμότητας

Κουίζ σχετικά με την αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας

Και να θυμάστε:

ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του κουίζ, μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ανά πάσα στιγμή και να βελτιώσετε τη γνώση σας.