Πιστοποιημένη Εκπαίδευση για την Ψηφιακή Προσβασιμότητα

Γειά σε ΟΛΟΥΣ! 

Προσφέρουμε πιστοποιημένη εκπαίδευση για την ψηφιακή προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα μας που είναι πλήρως συμβατή με το πρότυπο WCAG 2.1 και επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να επικοινωνούν μαζί μας. 

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στην Ψηφιακή Προσβασιμότητα:

Τί είναι η ψηφιακή προσβασιμότητα;

Η ψηφιακή προσβασιμότητα είναι η δυνατότητα μιας ιστοσελίδας, μιας εφαρμογής για κινητά ή ενός ηλεκτρονικού εγγράφου να μπορεί να είναι εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό από ένα ευρύ φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών που έχουν προσωρινές ή μόνιμες οπτικές, ακουστικές, κινητικές ή γνωστικές αναπηρίες.

Κάνοντας το διαδίκτυο προσβάσιμο είναι όφελος για τα άτομα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία..

Εγγραφείτε σε μία από τις πιστοποιημένες ενότητες κατάρτισης και αρχίστε να δημιουργείτε WEB ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

introduction icon

Εισαγωγή στην ψηφιακή προσβασιμότητα

manager icon

Διαχείριση της ψηφιακής προσβασιμότητας

developer icon

Ανάπτυξη / προγραμματισμός για την ψηφιακή προσβασιμότητα

designer icon

Σχεδιασμός για την ψηφιακή προσβασιμότητα

implementation icon

Εφαρμογή της ψηφιακής προσβασιμότητας

tester icon

Αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας

Ένα πρόγραμμα Erasmus +

Αυτή η ιστοσελίδα και το πρόγραμμα κατάρτισης για την προσβασιμότητα είναι αποτέλεσμα ενός έργου Erasmus +, το οποίο ξεκίνησε το 2018. Το έργο συγκέντρωσε εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Συμβάλλουμε στην καλύτερη πρόσβαση στην κατάρτιση και στην ανάπτυξη προσόντων για όλους, καθιστώντας όλα τα περιεχόμενα προσβάσιμα σε όλους και ελεύθερα διαθέσιμα από την δικτυακή πύλη. Με αυτό το πνεύμα, το έργο θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, προωθώντας και ενθαρρύνοντας τη μάθηση σχετικά με προσβάσιμα δίκτυα και εφαρμογές. Επιπλέον, θα ενισχύσουμε την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών, δασκάλων και άλλων ενδιαφερομένων στο θέμα.

Εταίροι του έργου:

Institute for Advanced Communication Management

INUK logo

Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, UM

UM FERI logo

Centre for Sustainable Development "HORIZONS"

Horizonty logo

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Siedlce University logo

Best Cybernetics

Best Cybernetics logo

STP Consulting

Stp Consulting logo

The project Certified Digital Accessibility Training was funded by
Erasmus + Programmeof the European Union.

Erasmus + logo
Font Resize
Contrast