Projekt został zaprezentowany na konferencji CECIIS 2019

Alen Rajšp presenting the project at the CECIIS 2019 Conference

Projekt Erasmus+ zatytułowany „Certyfikowane szkolenie w zakresie Dostępności Cyfrowej” został przedstawiony szerszej grupie naukowców, biorących udział w Konferencji CECIIS 2019 w Varaždin w Chorwacji. Projekt został zaprezentowany podczas prezentacji artykułu „Wstępny przegląd miejsc pracy, umiejętności i kompetencji w zakresie wdrażania dostępności cyfrowej”, który został przeprowadzony w ramach działań projektu. Wyniki badania wskazują, że nowe zawody zostały utworzone w celu obsługi cyfrowej dostępności w organizacjach, a istniejące zawody zmieniły się wraz z jej wprowadzeniem. Najlepsze praktyki dostępności cyfrowej zostały przedstawione w środowisku lokalnym (Słowenia). Krótko omówiono faktyczne branżowe standardy zapewniania dostępności cyfrowej wraz z umiejętnościami niezbędnymi do zapewnienia dostępności cyfrowej w organizacji. Autorami artykułu są Alen Rajšp, Katja Kous, Saša Kuhar, Boštjan Šumak i Andrej Šorgo z Uniwersytetu w Mariborze. Alen Rajšp przedstawił artykuł wraz ze zidentyfikowanymi istniejącymi szkoleniami i kursami, umożliwiającymi opanowanie dyscypliny dostępności cyfrowej .

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast