Το Δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο είναι έτοιμο

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε το δεύτερο ενημερωτικό μας δελτίο, το οποίο δημιουργήθηκε ως μέρος του προγράμματος Certified Digital Accessibility Training. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εκπαιδεύσεις για τους ρόλους εργασίας που προσφέρουμε και ...
Αλλαγή γραμματοσειράς
Αντίθεση