Ogólny quiz dostępności cyfrowej

Cyfrowa dostępność treści internetowych dotyczy w szczególności:

Dobrze! Źle!

Prawidłowa odpowiedź to „Osoby z różnymi niepełnosprawnościami sytuacyjnymi, czasowymi lub stałymi”.

Dostępność cyfrowa koncentruje się na udostępnianiu treści dla:

Dobrze! Źle!

Digital accessibility focuses on making content accessible to all people, but especially for people with blindness and low vision, photosensitivity, deafness and hearing loss, limited movement, learning disabilities, cognitive limitations and speech disabilities regardless if the disability is situational, temporary or permanent.

W jaki sposób osoby z różnymi niepełnosprawnościami uzyskują dostęp do treści internetowych?

Dobrze! Źle!

Prawidłowa odpowiedź to „Poprzez wykorzystanie różnych technologii pomocniczych (np. czytników ekranu, szkieł powiększających) i różnych ustawień dostępności (np. kontrastu, rozmiaru czcionki).”.

Dyrektywa UE 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych reguluje, że:

Dobrze! Źle!

The correct answer is “Public sector bodies' websites and mobile applications have to be digitally accessible.”

Poniższe wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) spowodują:

Dobrze! Źle!

Prawidłowa odpowiedź brzmi: „WCAG sprawi, że treści internetowe będą ogólnie bardziej użyteczne dla użytkowników”.

Ogólny quiz dostępności cyfrowej
Well done.
Your knowledge on developing/programing for digital accessibility is good.

If you would like to deepen your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.

Or check your knowledge in other domains of Digital Accessibility and take another quiz below.
Not too bad.
You answered some of the questions correctly.

If you would like extend your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.

Or check your knowledge in other domains of Digital Accessibility and take another quiz below.
Niedobrze!
(Prawie) wszystkie Twoje odpowiedzi były błędne.

If you would like to learn about Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.

Or check your knowledge in other domains of Digital Accessibility and take another quiz below</bstrong.