Γενικό κουίζ για την ψηφιακή προσβασιμότητα

Η ψηφιακή προσβασιμότητα του περιεχομένου στοχεύει κυρίως:

Correct! Wrong!

The correct answer is “People with various situational, temporary or permanent disabilities”.

Η Ψηφιακή προσβασιμότητα εστιάζει στο να κάνει το περιεχόμενο προσβάσιμο σε:

Correct! Wrong!

Digital accessibility focuses on making content accessible to all people, but especially for people with blindness and low vision, photosensitivity, deafness and hearing loss, limited movement, learning disabilities, cognitive limitations and speech disabilities regardless if the disability is situational, temporary or permanent.

Πώς τα άτομα με διαφορετικές αναπηρίες έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό περιεχόμενο;

Correct! Wrong!

The correct answer is “With different assistive technologies (e.g., screen readers, magnifying glasses) and using different accessibility settings (e.g., contrasts, font size).”

Η οδηγία 2016/2102 της ΕΕ σχετικά με την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων και των κινητών εφαρμογών ρυθμίζει ότι:

Correct! Wrong!

The correct answer is “Public sector bodies' websites and mobile applications have to be digitally accessible.”

Οι Οδηγίες Προσβασιμότητας στο Διαδικτυακό Περιεχόμενο (WCAG) θα κάνουν:

Correct! Wrong!

The correct answer is “WCAG will make web content more usable to users in general.”

Γενικό κουίζ για την ψηφιακή προσβασιμότητα
Well done.
Your knowledge on developing/programing for digital accessibility is good.

If you would like to deepen your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.

Or check your knowledge in other domains of Digital Accessibility and take another quiz below.
Not too bad.
You answered some of the questions correctly.

If you would like extend your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.

Or check your knowledge in other domains of Digital Accessibility and take another quiz below.
Not good.
(Almost) all Your answers were wrong.

If you would like to learn about Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.

Or check your knowledge in other domains of Digital Accessibility and take another quiz below</bstrong.