Πιστοποιημένη Εκπαίδευση για την Ψηφιακή Προσβασιμότητα

Γειά σε ΟΛΟΥΣ! 

Προσφέρουμε πιστοποιημένη εκπαίδευση για την ψηφιακή προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα μας που είναι πλήρως συμβατή με το πρότυπο WCAG 2.1 και επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να επικοινωνούν μαζί μας. 

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στην Ψηφιακή Προσβασιμότητα:

Τί είναι η ψηφιακή προσβασιμότητα;

Η ψηφιακή προσβασιμότητα είναι η δυνατότητα μιας ιστοσελίδας, μιας κινητής εφαρμογής ή ενός ηλεκτρονικού εγγράφου να είναι εύκολα προσβάσιμο και να κατανοείται από ένα ευρύ φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών που έχουν προσωρινές ή μόνιμες οπτικές, ακουστικές, κινητικές ή γνωστικές αναπηρίες.

Κάνοντας το διαδίκτυο προσβάσιμο είναι όφελος για τα άτομα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία..

Εγγραφείτε σε μία από τις πιστοποιημένες ενότητες κατάρτισης και αρχίστε να δημιουργείτε ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ..

Προσφέρουμε εκπαιδευτικές ενότητες για

Ένα έργο Erasmus+

Αυτή η ιστοσελίδα και το πρόγραμμα κατάρτισης για την προσβασιμότητα είναι αποτέλεσμα ενός έργου Erasmus +, το οποίο ξεκίνησε το 2018. Το έργο συγκέντρωσε εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Συμβάλλουμε στην καλύτερη πρόσβαση στην κατάρτιση και στην ανάπτυξη προσόντων για όλους καθιστώντας όλα τα περιεχόμενα προσβάσιμα σε όλους και ελεύθερα διαθέσιμα από την δικτυακή πύλη. Με αυτό το πνεύμα, το έργο θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, προωθώντας και ενθαρρύνοντας τη μάθηση σχετικά με προσβάσιμα δίκτυα και εφαρμογές. Επιπλέον, θα ενισχύσουμε την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών, δασκάλων και άλλων ενδιαφερομένων στο θέμα.

Εταίροι του έργου:

INUK, Ινστιτούτο Προηγμένης Διαχείρισης Επικοινωνίας

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Μάριμπορ

Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης, "HORIZONS"

Πανεπιστήμιο Φυσικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Siedlce

Best Cybernetics

STP Consulting

Co funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Επικοινωνία

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
    Νέα

    Αλλαγή γραμματοσειράς
    Αντίθεση