Το έργο παρουσιάστηκε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

The International Scientific Conference at the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce from the International Week series gathered many guests from Poland and abroad (Ukraine, Belarus, Lithuania, and Hungary). The assumptions of the Digital Accessibility project were presented during the meeting.

A picture from the scientific conference in Siedlce.
Αλλαγή γραμματοσειράς
Αντίθεση